Kdo je upravičen do storitve?

Socialna oskrba na domu je namenjena upravičencem, ki imajo zagotovljene bivalne in druge pogoje za življenje v svojem bivalnem okolju, zaradi starosti, invalidnosti, kronične bolezni ...
Preberi več

Katere storitve ponujamo?

Storitev obsega naslednje sklope opravil:
• Pomoč pri temeljnih delovnih opravilih
• Gospodinjska pomoč
• Pomoč pri ohranjanju socialnih stikov
 
Preberi več

Kako do storitve

v primeru, da ste se odločili za socialno oskrbo na domu, lahko podate vlogo za vključitev v storitve socialne oskrbe, in sicer osebno na sedežu enote, pisno, po telefonu ali pa oddate preko elektronske vloge.
Preberi več

Všečkaj @zodlj in spremljaj dogajanje Zavoda za oskrbo na domu Ljubljana preko svojega facebook profila.

V kolikor so vam ostale plenice, podloge za enkratno uporabo ali drugi pripomočki za nego, nas kontaktirajte. Podarjene pripomočke bomo posredovali uporabnikom, ki jih potrebujejo.

Kontaktna oseba: Samec Barbara, tel.: 01/24-20-605.

Komu je oskrba namenjena?

Starejšim, invalidnim in bolnim osebam, ki imajo zagotovljene bivalne in druge pogoje za življenje v domačem okolju in se ne morejo oskrbovati ali negovati sami...

Preberi več

Kakšno pomoč lahko dobim?

Pomoč pri temeljnih dnevnih opravilih (pomoč pri oblačenju ali slačenju, pomoč pri umivanju, hranjenju, opravljanju osnovnih življenjskih potreb, vzdrževanje in nega ortopedskih pripomočkov)...

Preberi več

Kakšni so pogoji za vključitev?

Bivanje v domačem okolju na področju Mestne občine Ljubljana, potreba po storitvah iz dveh sklopov storitev, da gre za osebo iz skupine upravičencev...

Preberi več

Zahtevek oziroma vlogo za uveljavljanje storitve poda upravičenec, njegov zakoniti zastopnik ali pooblaščenec ustno, pisno ali preko elektronske pošte pri organizacijski enoti s področja, kjer upravičenec stanuje.

Preberi več

Potrebno je oddati zahtevek oziroma vlogo za vključitev v storitev ustno (osebno ali telefonsko) ali pisno (po klasični ali elektronski pošti) na določenem obrazcu...

Preberi več

Na organizacijsko enoto s področja, kjer upravičenec biva – po telefonu, osebno v času uradnih ur ali pisno oziroma po elektronski pošti.

Preberi več

Obseg pomoči je odvisen od potreb upravičenca in prostih terminov Zavoda za oskrbo na domu Ljubljana ob vključitvi. ...

Preberi več

Zavod za oskrbo na domu Ljubljana omogočamo vsem uporabnikom storitev pomoči na domu izposojo knjižničnega gradiva interne knjižnice.

Preberi več

Kontakt zavoda

Zavod za oskrbo na domu Ljubljana
Poljanska cesta 97, Ljubljana
Telefon tajništvo: 01 23 96 502
Telefon recepcija: 01 23 96 500
Email: info@zod-lj.si

Kontakt enot v Ljubljani

Bežigrad 01 / 23 96 530
Moste Polje 01 / 52 54 890
Center Šiška 01 / 50 07 690
Vič Rudnik 01 / 24 20 600
 

Obiščete nas lahko v

ponedeljek 8.00 - 11.00 in 14.00 - 16.00
sreda, četrtek 8.00 - 10.00
petek 8.00 - 11.00

 

 
Zavod za oskrbo na domu Ljubljana -   oskrba na domu -   prijazno staranje doma  zod zl  lj lgbt  lj prostovoljstvo