Skip to main content
PRIZNANJA IN NAGRADE

Številne nagrade in priznanja so dokaz za vse večje zaupanje naših uporabnikov in njihovih svojcev v naše delo.

2023

Bronasta nagrada LivCom 2023 v kategoriji »celotno mesto« z medgeneracijskim projektom Urbano vrtičkanje z babico in dedkom

21. podelitev nagrad LivCom 2023 z osrednjo temo starosti prijazna mesta je potekala pod okriljem Združenih narodov. Za nagrade se je potegovalo skupno več kot 230 mest in projektov iz 42 držav. Prireditev je potekala sočasno s prvim mednarodnim forumom o starosti prijaznih mestih v organizaciji LivCom Committee in International Institute on Ageing, United Nations-Malta (INIA) ter v sodelovanju z United Nations Centre for Regional Development (UNCRD) in International Society of City and Regional Planners (ISOCARP), gostila pa sta jo Univerza na Malti in mesto Birgu.

Direktorica ZOD Liljana Batič Dernovšek in vodja projekta Amir Crnojević sta žirijo prepričala z medgeneracijskim projektom Urbano vrtičkanje z babico in dedkom, pri katerem sodelujeta z Dnevnimi centri aktivnosti za starejše v Ljubljani, ter z drugimi dejavnostmi, ki jih zavod izvaja za celovito in kakovostno oskrbo starejših ljudi v Ljubljani. Projekt povezuje najmlajše in najstarejše skozi pridelavo vrtnin na skupnostnem vrtu, druženje in medsebojno sodelovanje. Naslavlja koncepte samooskrbe v soseskah po načelih sonaravnega vrtnarjenja, aktivno vključevanje v skupnost, sobivanje z naravo in sobivanje v lokalni skupnosti.

2017

Zmagovalci natečaja za naj izboljšavo v javni upravi PREMIK NAPREJ 2017

21. septembra 2017 smo bili v okviru XXIV. Dnevov slovenske uprave, ki jih organizirajo na Fakulteti za upravo Univerze v Ljubljani, razglašeni za zmagovalce natečaja za naj izboljšavo v javni upravi Premik naprej 2017.

Priznanje za projekt A-Qu-A, socialni servis ter program organiziranega prostovoljstva in program medgeneracijskega sodelovanja.

Iz obrazložitve: V okviru EU projekta Aktivno in kvalitetno staranje v domačem okolju (akronim: A-QU-A), ki ga je financiral Program norveškega finančnega mehanizma, so v Zavodu za oskrbo na domu Ljubljana od maja 2015 do decembra 2016 izvajali brezplačne storitve fizioterapije, delovne terapije in druge zdravstvene dejavnosti na domu uporabnikov. Skupaj s projektnimi partnerji je zavod nudil tudi izobraževanja, svetovanja, gibalno vadbo ter svetovanje za ureditev bivalnega okolja za kakovostnejše življenje v domačem okolju. Nagrada tudi za dodatne dejavnosti – socialni servis, program organiziranega prostovoljstva in program medgeneracijskega povezovanja. Z omenjenima programoma omogočajo uporabnikom bolj kakovostno preživljanje prostega časa v obliki družabništva na njihovem domu, krepijo njihovo socialno mrežo, povečujejo osebno zadovoljstvo in medgeneracijsko solidarnost.

2016

Državno priznanje - skupinska nagrada za zaposlene na področju socialnega varstva za leto 2016

9. decembra 2016 smo prejeli državno priznanje – skupinsko nagrado za zaposlene na področju socialnega varstva za leto 2016, ki jo podeljuje Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Za dalj časa uspešno delovanje na področju socialnega varstva v skladu s kodeksom etičnih načel v socialnem varstvu in predpisi socialnega varstva in je dobro prepoznavna v lokalnem okolju Zavodu za oskrbo na domu Ljubljana. Predlagatelj nagrade: Svet uporabnikov Zavoda za oskrbo na domu Ljubljana, predlog je podprla Fakulteta za socialno delo Univerze v Ljubljani.

Close Menu