Skip to main content
ENOTA ZA KREPITEV IN OHRANJANJE SAMOSTOJNOSTI

Enota za krepitev in ohranjanje samostojnosti dopolnjuje storitev socialne oskrbe z namenom, da uporabnikom socialne oskrbe nudimo celostno oskrbo na domu.

S podporo Mestne občine Ljubljana je v letu 2022 začela delovati Enota za krepitev in ohranjanje samostojnosti, znotraj katere storitve izvajajo delovni terapevtki, fizioterapevtki ter diplomirani medicinski sestri. Do zdravstvenih storitev so upravičene osebe, ki so že uporabniki socialne oskrbe na domu v ZOD (živijo na domu na področju MOL, starost nad 65 let, kronično bolni, osebe s statusom invalida).

Zdravstvena nega

Diplomirana medicinska sestra ugotavlja, ocenjuje, prepoznava in izvaja temeljne življenjske aktivnosti v zvezi z zadovoljevanjem osnovnih življenjskih potreb uporabnika v domačem okolju. Sodeluje s strokovnimi delavci ZOD, socialnimi oskrbovalkami, patronažno službo in osebnimi zdravniki uporabnikov.

Diplomirana medicinska sestra izvaja:
 • svetovanje, izobraževanje in pravilno jemanje zdravil;
 • izobraževanje o prehrani, inkontinenci in zdravem načinu življenja;
 • merjenje vitalnih funkcij;
 • svetovanje, izobraževanje in spremljanje sladkorne bolezni;
 • povijanje nog z elastičnimi povoji v terapevtske namene.

Delovna terapija

Delovna terapevtka skupaj z uporabnikom izdela oceno funkcionalnosti v domačem okolju ter opredeli možne in uresničljive cilje delovnoterapevtskih aktivnosti na podlagi individualnega in celostnega pristopa.

Delovna terapevtka izvaja:
 • predlaga in svetuje prilagoditve domačega okolja z namenom preprečevanja padcev ter večje samostojnosti,
 • svetuje o uporabi medicinskih pripomočkov in možnostih za njihovo individualno prilagoditev,
 • izvaja gibalne in kognitivne vaje,
 • svetuje in izobražuje uporabnike ter svojce o demenci.

Fizioterapija

Namen fizioterapevtske obravnave je povrnitev, vzpostavitev ali ohranjanje funkcionalnih sposobnosti za čim bolj samostojno in varno življenje v domačem okolju. V procesu rehabilitacije izvajamo različne v cilj usmerjene pristope in tehnike. Uporabnika motiviramo in spodbujamo k aktivnemu sodelovanju.

V sklopu fizioterapije izvajamo:
 • vaje za ravnotežje in koordinacijo,
 • vaje za moč in stabilizacijo,
 • ohranjanje gibljivosti sklepov,
 • tehnike za zmanjšanje bolečine,
 • nameščanje v razbremenilne položaje in podobno.
Close Menu