Skip to main content
Projekti

Urbano vrtičkanje z babico in dedkom

Amir Crnojević
13. september 2023

Je avtorski, pilotni in medgeneracijski projekt, ki je edinstven na področju medgeneracijskega povezovanja. Vrtičkarstvo je dejavnost, ki ne zahteva formalne izobrazbe. Temelji na izkušnjah posameznika in je uporabna metoda za vključevanje v skupnost. Lokalna samooskrba je tudi ena od pomembnih tematik prihodnosti, ne le Ljubljane – Zelene prestolnice Evrope 2016, ampak tudi drugih mest po svetu.

Cilj projekta je spodbuditi mlajše in starejše meščane k bolj aktivnemu preživljanju prostega časa, z aktivnostmi okrepiti vrednote medgeneracijskega sodelovanja v lokalnem okolju, preprečevati in zmanjšati osamljenost, presegati stereotipe in predsodke med generacijami, omogočiti pridobitev različnih znanj, veščin in praktičnih izkušenj ter povezati javne institucije in nevladne organizacije v lokalnem okolju oziroma skupnosti.

Nosilec projekta je ZOD, projekti partner pa je Mestna zveza upokojencev Ljubljana s programom Dnevni centri aktivnosti za starejše Ljubljana.

Leave a Reply

Close Menu