Skip to main content
ZOD Ljubljana

Pomen delovne terapije

Simona Enci
13. september 2023

Delovna terapija je zdravstvena dejavnost, osredotočena na posameznika, katere namen je vključevanje posameznika v osnovne in podporne dnevne aktivnosti, produktivnost in prostočasovne dejavnosti. Delovna terapija pokriva vsa področja človekovega delovanja in upošteva vse okoliščine, ki vplivajo na zdravje in dobro počutje posameznika ter njegove ožje in širše okolice.

Pomen delovne terapije v domačem okolju

 • Uporabniku omogoča večjo samostojnost in boljšo kakovost življenja v domačem okolju;
 • pomembna je v času premostitve, ko uporabnik čaka na postopke nadaljnje obravnave ali zdravljenja;
 • po vrnitvi iz rehabilitacije v domačem okolju uporabnik nadgradi že doseženo funkcionalno stanje;
 • v domačem okolju je uporabnik bolj sproščen, zaradi česar je potek aktivnosti bolj uspešen; obkrožen je s svojimi najbližjimi, kar pozitivno vpliva na psihološko stanje in motivacijo;
 • aktivnost se prilagodijo bivalnemu okolju uporabnika, zato z njimi lahko nadaljuje tudi sam, brez spremstva delovnega terapevta.

Področja delovanja

 • Mišično-skeletno področje: Starostna oslabelost, amputacije, mišična distrofija, revmatoidne spremembe, pljučna obolenja
 • Nevrološko področje: Stanje po CVI, Parkinsonova bolezen, Multipla skleroza, ALS, stanje po poškodbah glave in hrbtenjače
 • Področje duševnega zdravja: Kognitivni upad, vse oblike demence, duševne motnje

Storitve delovne terapije

 • Ocena izvajanja vsakodnevnih aktivnosti;
 • delovnoterapevtska obravnava za izvajanje osnovnih in podpornih dnevnih aktivnosti;
 • specialna delovnoterapevtska obravnava (nevroterapevtska obravnava po terapevtskem pristopu Bobath);
 • prilagoditve bivalnega okolja z namenom preprečevanja padcev;
 • svetovanje, prilagajanje in adaptacija medicinskih pripomočkov ter učenje in trening uporabe pripomočka;
 • delovnoterapevtsko svetovanje, zdravstveno vzgojno svetovanje, izobraževanje.

Leave a Reply

Close Menu