Skip to main content
PRIJAZNO STARANJE DOMA

Prijazno staranje doma

Zavod za oskrbo na domu Ljubljana nudi vsem, ki se zaradi starosti, invalidnosti ali kronične bolezni ne zmorejo oskrbovati sami, lepše in prijaznejše življenje na svojem domu.

Želim oskrbo - VlogaPlay Video
Predvajaj video

Socialna oskrba na domu obsega pomoč pri temeljnih dnevnih opravilih, gospodinjsko pomoč ter pomoč pri ohranjanju socialnih stikov.

V okviru zdravstvene enote nudimo brezplačne storitve delovne terapije, fizioterapije in zdravstvene nege na domu uporabnika.

Družabništvo z uporabniki, izvajanje delavnic za uporabnike in njihove svojce, promocija zavoda in prostovoljskega dela, prostovoljsko delo v okviru projektov

KDO SMO

Zavod za oskrbo na domu Ljubljana je največji zavod za izvajanje storitve socialne oskrbe na domu v Sloveniji.

Zavod za oskrbo na domu Ljubljana (ZOD) je ustanovila Mestna občina Ljubljana. Kot javni zavod s področja socialnega varstva delujemo od ustanovitve 1. 5. 2002 dalje. Pomoč na domu nudimo starejšim, invalidom in kronično bolnim, ki potrebujejo pomoč pri temeljnih dnevnih opravilih, v gospodinjstvu in pomoč pri vzpostavljanju in ohranjanju socialnih stikov.

NAŠ PRISTOP

Individualiziran, celosten in strokoven pristop k izvajanju storitev

Pri delu nas vodi skrb za uporabnika, individualiziran, celosten, odgovoren in profesionalen pristop pri izvajanju storitev. Skrbimo za stalno strokovno in praktično usposabljanje zaposlenih, s tem prispevamo k uvajanju novosti na področju oskrbe in dvigu kakovosti izvajanja storitev.

NAŠE POSLANSTVO

Integracija in krepitev moči uporabnikov

Nudimo podporo in oskrbo upravičencem, ki živijo doma, v skupnosti. Uporabnike spodbujamo pri vzpostavljanju in vzdrževanju socialne mreže z namenom preprečevanja in zmanjševanja osamljenosti. Upoštevamo celosten, individualiziran in integriran pristop ter krepimo moči uporabnikov.

MNENJA

Uporabniki o nas

Odkar prejemam pomoč na domu, se mi je kakovost življenja izjemno izboljšala. Osebje je tako prijazno in razumevajoče; z njihovo pomočjo se počutim varno in spoštovano v lastnem domu.

Milena

Vsakodnevni obiski socialnih oskrbovalk mi omogočajo, da ostanem neodvisen in hkrati zagotovijo, da so moje potrebe izpolnjene z dostojanstvom in profesionalnostjo. To je prava sprememba, ki jo cenim vsak dan.

Andrej

Vesel sem, da lahko računam na zanesljivo podporo, ki mi jo nudi ta storitev. Ne samo, da mi pomagajo pri vsakodnevnih opravilih, ampak so postali tudi dragi prijatelji, na katere se lahko vedno zanesem.

Tone

Skupaj z lokalno skupnostjo si zaposleni v Zavodu prizadevamo, da bi uporabnikom omogočili kakovostno življenje v skupnosti. S tem želimo prispevati k aktivnemu vključevanju uporabnikov v širše družbeno dogajanje, jim izkazati spoštovanje in dostojanstvo in dati možnost, da odločajo o načinu in kakovosti svojega življenja.

Liljana Batič DernovšekDirektorica
Close Menu