Spoštovani!

Dne 09.12.je v 102 letu od nas odšla naša mami Anica Dolenc, doma iz Mencingerjeve 13,Ljubljana.

Imela je dolgo življenje, zadnjih 5 let je bila prikljenjena na posteljo. Tudi v tem času ji je bilo lepo! Njeni otroci in vaše negovalke iz Zavoda za "Nego na domu" smo vsakodnevno skrbeli za njo.

Ob tej priliki bi se želela zahvaliti vašim občudovanja vrednim dekletom za vso skrb, požrtvovalnost, humanost in ljubezen, katero so dnevno razdajale.

HVALA!!!!

Pohvalila bi tudi patronažno službo, ki je priskočila na pomoč takoj, ko je bilo z mamico kaj narobe.

Hvaležni Anči, Viljem, Martin

 
MOL noga strani                 zod zl                 lgbt                lj prostovoljstvo