A-Qu-A

V Zavodu za oskrbo na domu Ljubljana si prizadevamo, da bi prisluhnili in ustregli vašim željam ter potrebam po lepšem in boljšem življenju na vašem domu, zato vam želimo predstaviti nove storitve. Te bomo začeli izvajati v okviru projekta norveški finančni mehanizem Aktivno in kvalitetno staranje v domačem okolju A-Qu-A od maja 2015 do konca decembra 2016.
Zavod za oskrbo na domu Ljubljana je prijavitelj projekta, naši partnerji pa so Mestna občina Ljubljana, Inštitut za kineziologijo, Mestna zveza upokojencev Ljubljana, Zdravstvena fakulteta, Fakulteta za dizajn in Univerza Oslo in Akershus, Fakulteta za zdravstvene vede.


img aquaNa vašem domu bomo v času trajanja projekta za vas izvajali naslednje storitve, ki bodo brezplačne:

 • FIZIOTERAPIJO
  Namenjena je posameznikom, ki potrebujejo vnovično vzpostavitev optimalnega gibanja in funkcijskih sposobnosti ali pa vzdrževanje tega. Fizioterapija obsega postopke, pri katerih sta gibanje in funkcijska sposobnost posameznika obravnavana glede na okoliščine, kot so staranje, poškodbe, bolezni, okvare, zdravstveno stanje ali okoljski dejavniki. Ukvarja se z izboljševanjem zmožnosti za gibanje in posledično z izboljšanjem kakovosti življenja.
 • DELOVNO TERAPIJO
  Delovni terapevt lahko pomaga, da posamezniki kljub primanjkljajem in omejitvam zaradi bolezni, poškodb ali drugih okoliščin (p)ostanejo čim bolj samostojni oziroma zadovoljni pri opravljanju osnovnih (osebna higiena in urejenost, hranjenje, oblačenje, mobilnost in podobno) in širših dnevnih aktivnosti (urejanje in upravljanje doma, priprava obrokov in čiščenje, skrb za druge, uporaba komunikacijskih pripomočkov, nakupovanje in podobno) ter izobraževanju, delu, igri, preživljanju prostega časa in vključevanju v družbo.
 • DIETETIKO
  Svetovanje in promocija zdravega načina prehranjevanja ter varovanje in krepitev zdravja.
 • ZDRAVSTVENO NEGO
  Naloga zdravstvene nege je omogočati pomoč pri negi bolnih in starejših ter sodelovanje v procesu preventive, zdravljenja in rehabilitacije.
 • LOGOPEDIJO
  Namenjena je preverjanju govornih sposobnosti, izdelavi prilagojenega programa rehabilitacije, dajanju prognostičnih mnenj in usmerjanju terapevtskih postopkov pri osebah, ki imajo zaradi starosti, bolezni ali poškodb težave z govorom.

Naštete storitve bodo izvajali pri nas na novo zaposleni strokovni delavci, ki imajo vsa potrebna znanja in dokazila za izvajanje omenjenih storitev: fizioterapevti, delovni terapevt, logoped, diplomirani medicinski sestri in zunanja sodelavka na področju svetovanja o zdravi prehrani.

V okviru projekta vam bomo ponudili še dodatne oblike pomoči, izobraževanj, dejavnosti in svetovanj, ki jih bodo izvajali naši partnerji. Izvajali bodo svetovanja o ohranjanju telesne kondicije, ureditvi bivalnega okolja, prakso študentov Zdravstvene fakultete in Fakultete za dizajn, meritve vaših fizičnih kapacitet, nudili rekreacijo in podobno.

Z novim naborom dejavnosti in storitev vam želimo zagotoviti boljše možnosti za prijetno bivanje na vašem domu in v svojem domačem okolju.


Brošura projekta


Več o aktualnih dogodkih v okviru projekta A-Qu-A lahko najdete na spletni strani projekta.
a qu a

 

Arhiv objav A-QU-A

 

 
MOL noga strani                 zod zl                 lgbt                lj prostovoljstvo