Še ne dolgo nazaj mi napisan naslov ni pomenil nič, samo ime nekega podjetja. Z dodajanjem let moji »mladosti« in napredovanjem bolezni poslušam v bolnišnicah razne pogovore o domovih za starejše – lepe, pa tudi grozljive. Ob poslušanju teh se spominjam dogodkov, ki so se primerili nekaterim mojim sorodnikom in dobrim znancem – nobeden od teh spominov nima lepih prizvokov. Ob poslušanju in premišljevanju tega sem bila sprva zelo skeptična, toda moje zdravstveno stanje mi je razširilo misli tudi v smer, da se zna zgoditi, da bom tudi sama pristala v takem domu, kajti živim sama s svojo pokojnino in ne spominjam se, da bi me kdo ob potrebi stregel. Tega tudi ne pričakujem in nisem razočarana. Do koder mi seže spomin, sem se trudila za čim boljše preživetje. Prijateljstvo in bo sem imela na urah plavanja, sprehodih po naravi in drugih rekreacijah, s časom pa mi življenje odvzema tudi te lepote in tako postopoma tudi prijateljstva.

Dolgega časa ne poznam in ga tudi nisem nikdar, toda čas teče čedalje hitreje in s seboj vleče tudi moje počutje. Vse več osnovnih življenjskih opravil nisem več zmožna opravljati sama. Odvisna sem od zmožnosti plačevanja drugih. Moja prva pomočnika sta računalnik in taksi služba. Računalnik mi nadomešča časopise in nabavo vsega – hrane, tekstila, obuval in drugega – pa tudi družbo (Skype). Moja gibljivost je čedalje bolj zavrta, zato potrebujem vse več pomoči drugih rok, poleg pospravljanja tudi umivanje, kuhanje in drugo.

Izvem za zavod za pomoč na domu. Po telefonu se z vodjo te službe dogovorim za dvakrat tedensko pomoč. Že na začetku sem bila zelo zadovoljna, da sem se tako odločila. Moje življenje so oskrbovalci popestrili in olajšali. Še naprej si moram pomagati tudi s plačilom čistilke. Kljub skrbni porabi denarja ugotavljam, da mi je pokojnina »prekratka«, srečo imam, da zavod za oskrbo organizira tudi pedikuro za diabetike na domu, prav tako tudi frizerja, čistilko, spremljevalce, servisiranje manjših popravil v stanovanju. Takoj sem začela koristiti pedikuro in frizerko ter čistilko.

Čas nevzdržno beži in s tem se slabša tudi moje počutje. Po tehtnem premisleku sem se odločila za redni vsakodnevni obisk oskrbovalke, ki pride s ključem. To mi pomeni zelo veliko. Zvečer se uležem bolj brezskrbno, saj vem, da bo naslednji dan prišel nekdo, čeprav sama ne bom mogla vstati.

Oskrbovalke ali oskrbovalec mi prinašajo življenje in dobro voljo. Vsakokrat pridejo in pozdravijo z nasmehom ter kažejo dobro voljo, kljub temu da nas imajo več in nismo vedno prav dobro razpoloženi.

Pomagajo mi pri umivanju, oblačenju in nasploh pri osebni negi. Skrbijo za to, da smeti vedno odnesejo in da je kuhinja čista. Ker sama ne morem zlagati perila, ga najprej obesijo za sušenje, nato poberejo in zložijo v omaro. Preverijo tudi, ali sem pravočasno vzela zdravila in si dala inzulin. Ne znam si predstavljati, kako bi lahko preživela brez njih.

Najlepše se zahvaljujem vsem oskrbovalcem za njihovo delo, predvsem pa za dobro voljo in pozitivno energijo, ki mi jo prinašajo vsak dan.

V kolikor so vam ostale plenice, podloge za enkratno uporabo ali drugi pripomočki za nego, nas kontaktirajte. Podarjene pripomočke bomo posredovali uporabnikom, ki jih potrebujejo.

Kontaktna oseba: Samec Barbara, tel.: 01/24-20-605.

Komu je oskrba namenjena?

Starejšim, invalidnim in bolnim osebam, ki imajo zagotovljene bivalne in druge pogoje za življenje v domačem okolju in se ne morejo oskrbovati ali negovati sami...

Preberi več

Kakšno pomoč lahko dobim?

Pomoč pri temeljnih dnevnih opravilih (pomoč pri oblačenju ali slačenju, pomoč pri umivanju, hranjenju, opravljanju osnovnih življenjskih potreb, vzdrževanje in nega ortopedskih pripomočkov)...

Preberi več

Kakšni so pogoji za vključitev?

Bivanje v domačem okolju na področju Mestne občine Ljubljana, potreba po storitvah iz dveh sklopov storitev, da gre za osebo iz skupine upravičencev...

Preberi več

Zahtevek oziroma vlogo za uveljavljanje storitve poda upravičenec, njegov zakoniti zastopnik ali pooblaščenec ustno, pisno ali preko elektronske pošte pri organizacijski enoti s področja, kjer upravičenec stanuje.

Preberi več

Potrebno je oddati zahtevek oziroma vlogo za vključitev v storitev ustno (osebno ali telefonsko) ali pisno (po klasični ali elektronski pošti) na določenem obrazcu...

Preberi več

Na organizacijsko enoto s področja, kjer upravičenec biva – po telefonu, osebno v času uradnih ur ali pisno oziroma po elektronski pošti.

Preberi več

Obseg pomoči je odvisen od potreb upravičenca in prostih terminov Zavoda za oskrbo na domu Ljubljana ob vključitvi. ...

Preberi več

Pohvalo ali pritožbo lahko najhitreje oddate prek spletnega obrazca. Vaše mnenje nam veliko pomeni.

Spletni obrazec

Zavod za oskrbo na domu Ljubljana omogočamo vsem uporabnikom storitev pomoči na domu izposojo knjižničnega gradiva interne knjižnice.

Preberi več

 
MOL noga strani                 zod zl                 lgbt                lj prostovoljstvo