V Zavodu za oskrbo na domu Ljubljana smo 4. maja 2017 pripravili dan odprtih vrat, s katerim smo obeležili 15. obletnico delovanja Zavoda. Zaključili smo tudi projekt Punčka iz cunj in otvorili razstavo punčk, ki so jih izdelale prostovoljke našega zavoda.

Dan odprtih vrat 2017 2

Med drugim smo pripravili kulturni program ter predavanji o trendih oskrbe starih ljudi ter o prepoznavanju demence in njenih prvih znakov. Zavod za oskrbo na domu Ljubljana (v nadaljevanju: ZOD Ljubljana) je javni socialno varstveni zavod, katerega ustanoviteljica je Mestna občina Ljubljana. S svojimi dejavnostmi omogočamo lažje in lepše življenje starejšim od 65 let, invalidom in kronično bolnim, ki potrebujejo pomoč pri dnevnih in gospodinjskih opravilih ter ohranjanju socialnih stikov, hkrati pa z visoko subvencionirano ceno storitev s strani Mestne občine Ljubljana ostajamo dostopni in prijazni do uporabnikov.

ZOD Ljubljana je začel delovati maja 2002 in letos praznujemo 15. obletnico delovanja. Poleg osnovne dejavnosti storitve pomoči na domu uporabnikom ponujamo tudi storitve socialnega servisa, od leta 2014 pa tudi prostovoljstvo.

V Zavodu organiziramo tudi številne dogodke, preko katerih uporabnikom omogočamo več druženja in vzpostavljanja novih socialnih stikov. S tem dodatno krepimo socialno mrežo in povečujemo osebno zadovoljstvo uporabnikov. Namen prostovoljskega druženja je tudi združevanje generacij in medgeneracijsko povezovanje ter solidarnost.

Dan odprtih vrat 2017 4

S ciljem celostne obravnave uporabnikov je Zavod v okviru Programa norveškega finančnega mehanizma 2009 – 2014 leto in pol izvajal tudi brezplačne storitve fizioterapije, delovne terapije, prehranskega svetovanja, zdravstvene nege in logopedije na domovih uporabnikov. Skupaj s projektnimi partnerji je uporabnikom, njihovim svojcem ter zaposlenim nudil tudi različna izobraževanja, svetovanja, gibalne vadbe…

ZOD Ljubljana se redno povezuje tudi z drugimi ustanovami na ravni mesta, predvsem s socialnimi službami in patronažno službo, nevladnimi organizacijami, koncesionarjem ter drugimi zavodi s področja socialnega in zdravstvenega varstva v Sloveniji. Sodelujemo tudi z različnimi fakultetami, inštituti ter drugimi strokovnimi ustanovami, s katerimi krojimo nove strokovne pristope pri delu s starejšimi.
Za svoje delo smo v letu 2016 prejeli skupinsko nagrado Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

S predanim in strokovnim delom bomo sodelavci ZOD Ljubljana še naprej zagotavljali podporo in pomoč uporabnikom in njihovim svojcem, jim prisluhnili in upoštevali njihove potrebe in želje, spoštovali možnost izbire in odločitve, kje in kako želijo živeti, k ljudem bomo pristopali individualno in celostno, vzpostavljali socialno mreženje in se borili proti osamljenosti in socialni izključenosti. Izvajali bomo dejavnosti za ohranjanje fizičnega in duševnega zdravja ter za vključevanje starejših v vsa področja družbe in svoje skupnosti.

Dan odprtih vrat 2017 3

 
MOL noga strani                 zod zl                 lgbt                lj prostovoljstvo