V Zavodu za oskrbo na domu Ljubljana si prizadevamo, da storitev pomoč na domu za starejše, invalide in kronično bolne izvajamo čim bolj kakovostno in tako omogočimo našim uporabnikom prijazno življenje na svojih domovih. Z namenom večjega zadovoljstva uporabnikov z našimi storitvami, smo si prizadevali za pridobitev certifikata kakovosti ISO 9001:15, ki smo ga v mesecu tudi oktobru prejeli. Verjamemo, da bo tudi pridobitev certifikata kakovosti pri meščankah in meščanih Mestne občine Ljubljane vlivalo dodatno zaupanje v naše delo, ki ga opravljamo z veliko odgovornostjo in zavedanjem o pomembnosti kakovostne podpore ljudem, ki našo pomoč potrebujejo za samostojno življenje v svojem okolju in na svojem domu.

 

Certifikat kakovosti ISO 9001:15

 
MOL noga strani                 zod zl                 lgbt                lj prostovoljstvo