V sodelovanju z Gerontološkim društvom Slovenije smo v juniju zaključili sklop petih predavanj in delavnic, namenjenih boljšemu prepoznavanju demence in urjenju spomina.

Udeleženci so pridobili nova znanja in se spoznali z različnimi miselnimi nalogami, s katerimi si lahko pomagajo pri urjenju spomina. 

 
MOL noga strani                 zod zl                 lgbt                lj prostovoljstvo