1
Kdo je upravičen do storitve?

Socialna oskrba na domu je namenjena upravičencem, ki imajo zagotovljene bivalne in druge pogoje za življenje v svojem bivalnem okolju, a ne zmorejo skrbeti zase. Več si lahko preberete na tej povezavi.

  • Unlimited bandwidth

3
Kako do storitve?

Ko se odločite za socialno oskrbo na domu, lahko podate vlogo za vključitev v storitve socialne oskrbe, in sicer osebno na sedežu enote, pisno, po telefonu ali pa oddate preko elektronske vloge.

  • Unlimited bandwidth

 
MOL noga strani                 zod zl                 lgbt                lj prostovoljstvo